Inloggen

 

Info voor sollicitanten

Ben je op zoek naar de rol van je leven? Daarvoor kun je terecht bij Stad Brugge. Stad Brugge is een organisatie in verandering, gericht op de tevredenheid van de burger, via tevreden medewerkers. Werken bij Stad Brugge is met andere woorden iets unieks en het maakt je ook uniek. Onze selectieprocedures zijn er dan ook op gericht om de juiste persoon voor de juiste plaats te vinden. Op deze pagina vind je heel wat info terug over wat je mag verwachten als je bij de Stad solliciteert.

Publicatie van een vacature

We starten een selectieprocedure pas op nadat de eventuele werfreserves uitgeput zijn. Zolang we kunnen putten uit een werfreserve wordt een vacature niet opnieuw bekend gemaakt. 

 

Aan elke selectieprocedure gaat een bekendmaking van de vacature vooraf, minstens via www.werkenbijbrugge.be en VDAB. We kiezen telkens voor de meest geschikte kanalen voor die bekendmaking. 

 

Kandidaten die zijn opgenomen in het spontaan sollicitantenbestand worden steeds verwittigd van vacatures via onze vacaturenieuwsbrief. Ben je nog niet ingeschreven als spontaan sollicitant? Dan kun je dit hier doen! 

 

Dankzij de informatie die wordt opgenomen in de vacature kun je je als kandidaat een goed beeld  vormen van de functie, vereiste kennis, vaardigheden, competenties en het aanbod. We vermelden  ook telkens het contactpunt waar je meer info kunt opvragen. 

 

De deadline voor het indienen van  kandidaturen ligt minstens 14 kalenderdagen na de bekendmaking van de vacature en wordt ook steeds concreet vermeld.

Deelnemingsvereisten

Per vacature kunnen er extra deelnemingsvereisten worden vastgelegd. Die gelden dan bovenop de diplomavereisten per niveau.  Het kan gaan om specifieke diploma’s, ervaring (vb. ervaring als leidinggevende, …) of attesten (vb. rijbewijs, …) die nodig zijn voor de uitoefening van de functie. De aanwervingsvoorwaarden worden ook steeds vermeld in de vacature.


Soms wordt afgeweken van de diplomavereisten voor een functie op A, B- of C-niveau.  We baseren ons hiervoor op objectieve criteria zoals schaarste op de arbeidsmarkt (knelpuntberoep), tewerkstelling van kansengroepen of bepaalde functie specifieke criteria. Dit soort afwijkingen moet altijd worden onderhandeld met de representatieve vakorganisaties. Kandidaten die gebruik maken van de afwijking van de diplomavereiste leggen een extra niveau- en capaciteitstest af.


Laatstejaarsscholieren en -studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure. Ze moeten wel hun diploma hebben behaald uiterlijk op de datum van indiensttreding.

Kandidaatstelling

Je stelt je kandidaat vóór de deadline is afgelopen. Bij voorkeur gebeurt dit via www.werkenbijbrugge.be. Sollicitaties per post of e-mail zijn, voor wie niet over de mogelijkheid beschikt om digitaal te solliciteren, ook nog mogelijk.

 

We checken of je tijdig je kandidaatstelling indiende, op basis van de verzendingsdatum (poststempel of ontvangst van je e-mail). Solliciteren via de online module kan niet meer nadat de deadline verstreken is (de vacature wordt automatisch offline gehaald op het moment dat de deadline verstrijkt).

 

Op de datum van de eerste proef moet je voldoen aan de deelnemingsvereisten. Het bewijs dat je aan de algemene aanwervingsvoorwaarden voldoet, bezorg je ons binnen de termijn die werd gecommuniceerd.

 

Het kan dat we je kandidaatstelling weigeren omdat die volgens ons niet voldoet aan de voorwaarden. Je kunt hiertegen in beroep gaan en, onder voorbehoud, toch deelnemen aan de selectie. De algemeen directeur beslist over je beroep. Wordt dit beroep ongegrond bevonden, dan vervallen de behaalde resultaten.

Aanpassingen aan de selectieprocedure

Kandidaten met een beperking of chronische ziekte kunnen vragen om de selectieproeven toegankelijker te maken.  Afwijken van de vastgelegde proeven moet wel binnen de perken blijven en is bedoeld om kandidaten gelijke kansen te geven (vb. een kandidaat met dyslexie krijgt meer tijd om een schriftelijke proef te maken, iemand met een visuele beperking ondersteuning geven,… ). 

 

Daarvoor vul je dit formulier zo volledig mogelijk in en voeg je het toe aan jouw kandidaatstelling.

De selectieprocedure

Een selectieprocedure bevat steeds meerdere selectieonderdelen zodat we de noodzakelijke competenties, kennis, vaardigheden, attitudes, … kunnen testen. Er wordt steeds gekozen voor de meest passende selectiemethodiek onder het motto “een timmerman keur je toch ook op zijn timmerwerk”.


Voor elke selectie bestaat een selectieprogramma. Het omschrijft de keuze van de selectieonderdelen, het verloop van de selectie, het minimale resultaat om toegelaten te worden tot de volgende proef en het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden in de selectieprocedure. In principe moet je minstens 50% halen voor elk selectieonderdeel en is in totaal minstens 60 % vereist om te slagen voor de gehele selectieprocedure.


De meest courante selectieonderdelen zijn: preselectie, schriftelijke proef, praktische proef, mondelinge proef, psychotechnische proef, assessment, … De keuze voor welke selectieonderdelen er deel uit maken van de procedure, verschilt van vacature tot vacature. Het verloop van een specifieke selectieprocedure wordt altijd vermeld in de vacaturetekst.


De selecties worden uitgevoerd door een selectiecommissie. De commissie is samengesteld uit minstens 2 leden, er is ten minste ook 1 extern jurylid.  

Vrijstellingen

Heb je in de voorbije 2 jaar één of meerdere gelijkaardige selectieonderdelen afgelegd bij het bestuur voor een functie van een gelijkwaardige graad, dan kun je hiervoor geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden. Dit kan enkel als blijkt dat het gaat om een gelijkaardige test.

Blijf op de hoogte van de laatste vacatures

Maak Job Search Agent
Stad Brugge gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.