Inloggen

 

Info voor sollicitanten

Ben je op zoek naar de rol van je leven? Daarvoor kun je terecht bij Stad Brugge. Stad Brugge is een dynamische organisatie, gericht op de tevredenheid van de burger, via tevreden medewerkers. Werken bij Stad Brugge is met andere woorden iets unieks en het maakt je ook uniek. Onze selectieprocedures zijn er dan ook op gericht om de juiste Civil Servant voor de juiste plaats te vinden. Op deze pagina vind je heel wat info terug over wat je mag verwachten als je bij de Stad solliciteert.

Publicatie van een vacature

We starten een selectieprocedure pas op nadat de eventuele werfreserves uitgeput zijn. Zolang we kunnen putten uit een werfreserve wordt een vacature niet opnieuw bekend gemaakt. 

 

Aan elke selectieprocedure gaat een bekendmaking van de vacature vooraf, minstens via www.werkenbijbrugge.be en VDAB, aangevuld met andere geschikte kanalen.

 

Kandidaten die zijn opgenomen in het spontaan sollicitantenbestand worden steeds verwittigd van vacatures via onze vacaturenieuwsbrief. Ben je nog niet ingeschreven als spontaan sollicitant? Dan kun je dit hier doen! 

 

Dankzij de informatie die wordt opgenomen in de vacature kun je je als kandidaat een goed beeld  vormen van de functie, vereiste kennis, vaardigheden, competenties en het aanbod. We vermelden  ook telkens het contactpunt waar je meer info kunt opvragen. 

 

De deadline voor het indienen van  kandidaturen wordt ook steeds concreet vermeld.

Deelnemingsvereisten

Per vacature worden de deelnemingsvereisten worden vastgelegd. Het kan gaan om specifieke diploma’s, ervaring (vb. ervaring als leidinggevende, …) of attesten (vb. rijbewijs, …) die nodig zijn voor de uitoefening van de functie. Deze voorwaarden worden ook steeds vermeld in de vacature.

 

Bij Stad Brugge is er geen sprake meer van diplomavereisten voor functies op A- en B-niveau. Ook kandidaten die geen universitair of hogeschooldiploma hebben, kunnen deelnemen zolang ze over voldoende relevante ervaring beschikken. Kandidaten die gebruik maken van de afwijking van de diplomavereiste leggen een extra niveau- en capaciteitstest af.


Laatstejaarsscholieren en -studenten krijgen ook al de kans om deel te nemen aan onze selectieprocedures.

Kandidaatstelling

Je stelt je kandidaat vóór de deadline is afgelopen en bezorgt ons tijdig alle gevraagde documenten. Bij voorkeur gebeurt dit digitaal op onze jobsite. Sollicitaties per post of e-mail zijn, voor wie niet over de mogelijkheid beschikt om online te solliciteren, ook nog mogelijk. Lukt het jou niet om online te solliciteren, kun je ook steeds met onze dienst Personeel & Organisatie contact opnemen om jou verder te helpen. De contactgegevens worden steeds per vacature vermeld!

 

Het kan dat we je kandidaatstelling weigeren omdat die volgens ons niet voldoet aan de voorwaarden. Je kunt hiertegen in beroep gaan en, onder voorbehoud, toch deelnemen aan de selectie. De algemeen directeur beslist over je beroep. Wordt dit beroep ongegrond bevonden, dan vervallen de behaalde resultaten.

Aanpassingen aan de selectieprocedure

Kandidaten met een beperking of chronische ziekte kunnen vragen om de selectieproeven toegankelijker te maken.  Afwijken van de vastgelegde proeven moet wel binnen de perken blijven en is bedoeld om kandidaten gelijke kansen te geven (vb. een kandidaat met dyslexie krijgt meer tijd om een schriftelijke proef te maken, iemand met een visuele beperking ondersteuning geven,… ). 

 

Daarvoor vul je dit formulier zo volledig mogelijk in en voeg je het toe aan jouw kandidaatstelling.

De selectieprocedure

Een selectieprocedure bevat steeds meerdere selectieonderdelen zodat we de noodzakelijke competenties, kennis, vaardigheden, attitudes, … kunnen testen. Er wordt steeds gekozen voor de meest passende selectiemethodiek onder het motto “een timmerman keur je toch ook op zijn timmerwerk”.


De meest courante selectieonderdelen zijn: preselectie, thuisopdracht, praktische proef, mondelinge proef, psychotechnische proef, assessment, … De keuze voor welke selectieonderdelen er deel uit maken van de procedure, verschilt van vacature tot vacature. Het verloop van een specifieke selectieprocedure wordt altijd vermeld in de vacaturetekst.


De selecties worden uitgevoerd door een jury. De jury is samengesteld uit minstens 2 leden, er is ten minste ook 1 extern jurylid.  

Vrijstellingen

Heb je in de voorbije 2 jaar één of meerdere gelijkaardige selectieonderdelen afgelegd bij het bestuur voor een functie van een gelijkwaardige graad, dan kun je hiervoor geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden. Dit kan enkel als blijkt dat het gaat om een gelijkaardige test.

Blijf op de hoogte van de laatste vacatures

Maak Job Search Agent
Stad Brugge gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.