Inloggen

Projectexpert Elektrische Installaties en Netwerk

Expertfunctie
B1-B2-B3
Share

Wat is jouw rol?

De dienst Facilitair Beheer valt onder de cluster Shared Services en staat in voor een verantwoord en duurzaam beheer van het patrimonium en de facilitaire uitrusting van stad Brugge. 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die binnen het Team Bouwprojecten instaat voor de uitwerking en realisatie van opdrachten met betrekking tot de elektrische installaties met inbegrip van bekabeling voor netwerk en andere technieken binnen het stadspatrimonium.

Hieronder een greep van het takenpakket:

 • Je levert input voor het uitvoeren van de strategie rond het noodzakelijke preventief en curatief onderhoud, en op basis hiervan geef je de nodige instructies aan de interne collega’s zodat zij dit verder kunnen opvolgen.
 • Je verzamelt gegevens van de bestaande installaties, gaat op zoek naar adviezen en motiveert verbeteringen om de verdere uitrol van de duurzame klimaatdoelstellingen te behalen.
 • Je zorgt voor de opmaak van adviesnota's, verslagen en rapporten.
 • Je staat in voor de opmaak van plannen en bestekken en zorgt voor een nauwgezette opvolging hiervan.
 • Je maakt praktische afspraken met de gebouwverantwoordelijke en de gebruikers van het gebouw waar de werkzaamheden doorgaan.
 • Je houdt toezicht op de taken en verplichtingen van het studiebureau elektrische installatie.
 • Je zorgt voor de opvolging van de werken door actief te participeren op overleg- en werfvergaderingen en pleegt indien nodig overleg met de Projectleider Elektriciteit.
 • Je neemt actief deel aan vormingsmomenten.
 • Je blijft op de hoogte van de wetgeving en technische ontwikkelingen binnen het bevoegdheidsdomein van de dienst.
 • Voor een gedetailleerd overzicht van alle taken, lees hier verder in de functieomschrijving.

Deze functie wordt beschouwd als een knelpuntberoep. Relevante professionele ervaring kan onbeperkt worden gevaloriseerd.

Inleidend tekstje

**VERLENGING PUBLICATIE**

Stad Brugge organiseert een selectieprocedure voor aanwerving, bevordering, interne personeelsmobiliteit en externe personeelsmobiliteit voor Projectexpert Elektrische Installaties en Netwerk bij Facilitair Beheer (salarisschaal B1-B3 - deadline VÓÓR 16 april 2024).

Deze functie wordt beschouwd als een knelpuntberoep. Relevante professionele ervaring kan onbeperkt worden gevaloriseerd.

Deze procedure wordt in opdracht van Poolstok extern begeleid door Ascento.

Wat is jouw rol?

De dienst Facilitair Beheer valt onder de cluster Shared Services en staat in voor een verantwoord en duurzaam beheer van het patrimonium en de facilitaire uitrusting van stad Brugge.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die binnen het Team Bouwprojecten instaat voor de uitwerking en realisatie van opdrachten met betrekking tot de elektrische installaties met inbegrip van bekabeling voor netwerk en andere technieken binnen het stadspatrimonium.

Hieronder een greep van het takenpakket:

 • Je levert input voor het uitvoeren van de strategie rond het noodzakelijke preventief en curatief onderhoud, en op basis hiervan geef je de nodige instructies aan de interne collega’s zodat zij dit verder kunnen opvolgen.
 • Je verzamelt gegevens van de bestaande installaties, gaat op zoek naar adviezen en motiveert verbeteringen om de verdere uitrol van de duurzame klimaatdoelstellingen te behalen.
 • Je zorgt voor de opmaak van adviesnota's, verslagen en rapporten.
 • Je staat in voor de opmaak van plannen en bestekken en zorgt voor een nauwgezette opvolging hiervan.
 • Je maakt praktische afspraken met de gebouwverantwoordelijke en de gebruikers van het gebouw waar de werkzaamheden doorgaan.
 • Je houdt toezicht op de taken en verplichtingen van het studiebureau elektrische installatie.
 • Je zorgt voor de opvolging van de werken door actief te participeren op overleg- en werfvergaderingen en pleegt indien nodig overleg met de Projectleider Elektriciteit.
 • Je neemt actief deel aan vormingsmomenten.
 • Je blijft op de hoogte van de wetgeving en technische ontwikkelingen binnen het bevoegdheidsdomein van de dienst.
 • Voor een gedetailleerd overzicht van alle taken, lees hier verder in de functieomschrijving.

Deze functie wordt beschouwd als een knelpuntberoep. Relevante professionele ervaring kan onbeperkt worden gevaloriseerd.

Wat verwachten we van jou?

Stad Brugge hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht, gender, nationaliteit, afkomst, geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing.

 • Je beschikt over een bachelordiploma
  OF
  Je beschikt niet over een bachelordiploma maar je kunt minimum 5 jaar relevante werkervaring voorleggen (uitgebreid te documenteren in jouw CV en/of motivatiebrief).
 • Je hebt een grondige technische kennis van elektrische en netwerkinstallaties;
 • Je beschikt over een goede kennis van duurzaam en circulair bouwen;
 • Je hebt een grondige kennis van elektrische eendraadschema’s en situatieplannen;
 • Je beschikt over een goede kennis van de wetgeving en de veiligheidsvoorschriften, in het bijzonder de relevante normen, het AREI, Codex
 • Zie verder ook de opgegeven competenties in de functieomschrijving.

*Laatstejaarsscholieren worden ook toegelaten tot de selectieprocedure als ze aan hun kandidatuur een studiebewijs van het lopende jaar toevoegen. Uiterlijk op de datum van hun indiensttreding bezorgen zij vervolgens het gevraagde diploma.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent minstens 1 jaar in dienst bij Stad Brugge of OCMW/Mintus.
 • Je hebt een grondige technische kennis van elektrische en netwerkinstallaties;
 • Je beschikt over een goede kennis van duurzaam en circulair bouwen;
 • Je hebt een grondige kennis van elektrische eendraadschema’s en situatieplannen;
 • Je beschikt over een goede kennis van de wetgeving en de veiligheidsvoorschriften, in het bijzonder de relevante normen, het AREI, Codex
 • Zie verder ook de opgegeven competenties in de functieomschrijving.

Om effectief te kunnen aangesteld worden moet je over minstens 2 jaar anciënniteit bij het bestuur beschikken. Indien je hier niet over beschikt, word je na het slagen in de procedure op een werfreserve geplaatst die 3 jaar geldig is.

Wat bieden wij jou aan?

Samen met meer dan 1500 collega’s verzorg je de dienstverlening binnen onze centrumstad en zie je dagelijks het resultaat van jouw werk!

 • Een voltijdse contractuele aanstelling met een loon op niveau B1-B3.
 • Je verdient een bruto maandloon van € 2913,18 (zonder ervaring), over € 3449,83 (5 jaar ervaring) tot maximum € 4858,09 (maximale anciënniteit).
 • Deze functie wordt beschouwd als knelpuntberoep. Kandidaten kunnen onbeperkt relevante anciënniteit laten valoriseren, zowel uit de openbare- als privésector en als zelfstandige. Je levert zelf de bewijsstukken hiervan. Het bestuur beslist op basis van die stukken over de relevantie. Anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig verrekend (los van relevantie).
 • Een voorlopige raming van jouw (netto)loon kan je opvragen via loonadministratie@brugge.be. Geef mee: burgerlijke staat, aantal kinderen ten laste, eigen inschatting van het aantal jaar relevante anciënniteit via gedetailleerd overzicht. De loonsimulatie gebeurt op basis van een verklaring op eer en verbindt het bestuur niet tot het toekennen van de anciënniteit.
 • Een soepele verlofregeling met minimaal 31 verlofdagen voor een fulltime tewerkstelling.
 • Een flexibele arbeidsorganisatie met kansen tot telewerk, aandacht voor de work-life balance, opleiding, loopbaan- en doorgroeimogelijkheden.
 • Een gevarieerd aanbod aan sociale voordelen en personeelsactiviteiten om je collega’s beter te leren kennen.
 • Een eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer en een aanvullende pensioenverzekering.

Lees meer over onze troeven op onze vacaturesite.

Wat bieden wij jou aan?

Een nieuwe rol binnen de stad om als Expert Elektrische Installaties en Netwerk de dienst Facilitair Beheer te versterken.

Deze functie wordt beschouwd als knelpuntberoep. Kandidaten kunnen onbeperkt relevante anciënniteit laten valoriseren, zowel uit de openbare als privésector en als zelfstandige.

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

Deze selectieprocedure bestaat uit een aantal verschillende proeven:

 • preselectie
  screening van kandidaturen met oog op match met gezocht profiel

 • voorbereidende case - 19 t.e.m. 22/4/2024
  voor de kandidaten die slagen voor de preselectie
  kandidaten bereiden op voorhand een case voor en presenteren deze tijdens de mondelinge proef

 • mondelinge proef met presentatie case - 24/4/2024
  de jury scoort de voorbereidende case op 50% van de punten en de mondelinge proef op 50% van de punten
  de jury draagt op basis hiervan de kandidaten voor die de psychotechnische proeven dienen af te leggen

 • psychotechnische proeven - week van 29/4/2024
  voor de kandidaten die voorgedragen worden door de jury
  bijkomende niveau-& capaciteitstest indien geen diploma

 • einddeliberatie jury - 6/5/2024
  hierna worden de kandidaten die nog in de procedure zijn ingelicht over hun finale resultaat

Je kunt al dan niet geselecteerd worden voor verdere deelname aan de procedure op basis van een voorafgaande preselectie.

De data van de proeven worden zo snel mogelijk gecommuniceerd na inschrijving.

Wil je meer lezen over het algemene verloop van onze selectieprocedures, neem dan zeker ook een kijkje op onze vacaturesite.

Heb je een beperking of chronische ziekte? We voorzien redelijke aanpassingen zodat dit geen hindernis vormt bij je deelname aan de selectieprocedures. Vul DIT formulier zo volledig mogelijk in en voeg het toe aan jouw kandidaatstelling.

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

Deze selectieprocedure bestaat uit een aantal verschillende proeven:

 • voorbereidende case - 19 t.e.m. 22/4/2024
  kandidaten bereiden op voorhand een case voor en presenteren deze tijdens de mondelinge proef

 • mondelinge proef met presentatie case - 24/4/2024
  de jury scoort de voorbereidende case op 50% van de punten en de mondelinge proef op 50% van de punten
  de jury draagt op basis hiervan de kandidaten voor die de psychotechnische proeven dienen af te leggen

 • psychotechnische proeven - week van 29/4/2024
  voor de kandidaten die voorgedragen worden door de jury
  bijkomende niveau-& capaciteitstest indien geen diploma

 • einddeliberatie jury - 6/5/2024
  hierna worden de kandidaten die nog in de procedure zijn ingelicht over hun finale resultaat

Je kunt al dan niet geselecteerd worden voor verdere deelname aan de procedure op basis van een voorafgaande preselectie.

De data van de proeven worden zo snel mogelijk gecommuniceerd na inschrijving.

Wil je meer info over de verschillende loopbaanmogelijkheden als medewerker bij Stad Brugge, bezoek dan onze interne jobmarkt.

Wil je meer lezen over het algemene verloop van onze selectieprocedures, neem dan zeker ook een kijkje op onze vacaturesite.

Heb je een beperking of chronische ziekte? We voorzien redelijke aanpassingen zodat dit geen hindernis vormt bij je deelname aan de selectieprocedures. Vul DIT formulier zo volledig mogelijk in en voeg het toe aan jouw kandidaatstelling.

Geprikkeld?

DEADLINE: VÓÓR 16 april 2024

Klik op de knop “Solliciteer”. Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • CV
 • Motivatiebrief
 • Diploma OF gedetailleerde opsomming van de vereiste 5 jaar relevante werkervaring (minimaal functietitel, werkgever/sector, taken en duur van tewerkstelling)

Ten laatste 19 april 2024 ontvang van je van Ascento een communicatie met verdere details.

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking. Je ontvangt een bevestigingsmail dat je sollicitatie goed is gelukt. Heb je deze mail niet ontvangen, contacteer ons. Kijk zeker ook in je spamfolder.

Geprikkeld?

DEADLINE: VÓÓR 16 april 2024

Klik op de knop “Solliciteer”. Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • CV
 • Motivatiebrief

Ten laatste 19 april 2024 ontvang van je van Ascento een communicatie met verdere details.

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking. Je ontvangt een bevestigingsmail dat je sollicitatie goed is gelukt. Heb je deze mail niet ontvangen, contacteer ons. Kijk zeker ook in je spamfolder.

Ons contacteren?

Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met Ascento, t 051 26 99 30, brugge@ascento.be.

Heb je inhoudelijke vragen over de functie, neem dan gerust contact op met Leentje Gunst, Directeur Bouwprojecten bij Facilitair Beheer, Stad Brugge via leentje.gunst@brugge.be of +3250448569.

Solliciteren doe je VÓÓR:
16.04.2024

Info?

Vragen over de functieinhoud:

Selecties Brugge
Projectexpert Elektrische Installaties en Netwerk

Onze vacatures

Job Banner

Chauffeur Rijbewijs C bij Openbaar Domein

Onze chauffeurs zijn onmisbaar voor het uitvoeren van beheerwerken in de openbare ruimte en het tijdig leveren van materiaal voor talloze evenementen. Ben jij enthousiast om ons team als versterken...

Schoonmaakmedewerk(st)er

Sinds de coronamaatregelen is het nog duidelijker hoe belangrijk onze schoonmaakploeg is en hoe ieder van hen elke dag opnieuw het beste van zichzelf geeft. Bij ons zetten ruim 150...

Balie- of Administratief medewerker

Zorg jij voor een correcte administratie? Of verleen je met een glimlach diensten aan de balie? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken! Afhankelijk van de dienst waarin je terecht komt, kunnen...

Projectexpert Elektrische Installaties en Netwerk

De dienst Facilitair Beheer valt onder de cluster Shared Services en staat in voor een verantwoord en duurzaam beheer van het patrimonium en de facilitaire uitrusting van stad Brugge.  Wij...

Technisch Medewerker Opvolging Nutsmaatschappijen

Als aanspreekpunt voor nutsmaatschappijen op het openbaar domein, faciliteer je de communicatie tussen verschillende partijen. Je deelt vragen en behoeften met domeinexperts, zorgt ervoor dat...
Brugge

STAY UP-TO-DATE

Sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas volutpat ultricies erat, at accumsan turpis lacinia non. Praesent vel ligula rhoncus, hendrerit neque in, tristique lectus. Praesent at interdum diam, eget condimentum ex. Sed lectus felis, suscipit et libero id, faucibus aliquam tellus. Titillum Web 22 light 34 lineheight. Suggested words: 50 - 60.

Maak Job Search Agent

Stad Brugge gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.