Inloggen

Preventiewerker GAS en Alternatieve Maatregelen

Expertfunctie
B1-B2-B3
Share

Wat is jouw rol?

De stedelijke preventiedienst wil de veiligheid, de leefbaarheid en het welzijn in Brugge vergroten. Speerpunten zijn de versterking van het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers, het voorkomen van overlast en criminaliteit, de aanpak van
de gevolgen ervan en het ondersteunen van specifieke doelgroepen.

Als preventiewerker GAS en Alternatieve Maatregelen maak je deel uit van het team Preventie & Samenleven binnen de cluster Veiligheid. Het bestrijden van kleine overlastfenomenen door middel van sancties of alternatieve maatregelen wordt jouw belangrijkste taak, rekening houdend dat dit kadert binnen een ruimer overlast- en veiligheidsbeleid. 

Een greep uit jouw takenpakket:

 • Je staat in voor de administratieve en inhoudelijke opvolging van de GAS-dossiers.
 • Je handelt zelf bepaalde inbreuken op de lokale politiereglementen af, via het opleggen van een administratieve geldboete en/of bereidt andere beslissingen aangaande GAS voor.
 • Je behandelt verweerschriften en ondersteunt bij hoorzittingen.
 • Je houdt voeling met het terrein en met andere collega’s, (stads)diensten en relevante samenwerkingspartners om overlast op een efficiënte manier te kunnen aanpakken.
 • Je werkt concrete projecten uit, op maat van doelgroepen en in samenwerking met alle belanghebbenden, om te komen tot een alternatieve aanpak bij veroorzaakte overlast.
 • Je evalueert projecten op basis van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, bevragingen en reflectie.
 • Je hanteert een integrale, geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak met aandacht voor alle schakels binnen de veiligheidsketen.
 • Je integreert de nodige administratie zoals opmaak van brieven, verslagen, planningen, statistieken, nota's voor het stadsbestuur, rapportage en communicatie via o.a. sociale media. 
 • Je onderhoudt je kennis inzake preventie en GAS, bouwt een professioneel netwerk uit, woont vergaderingen bij, activiteiten, enz.
 • Zie verder ook de gedetailleerde functieomschrijving.

Inleidend tekstje

Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor Preventiewerker GAS en Alternatieve Maatregelen bij Preventie en Samenleven (salarisschaal B1-B3 - deadline VÓÓR 4 april 2023).

Deze functie wordt beschouwd als een knelpuntberoep. Relevante professionele ervaring kan onbeperkt worden gevaloriseerd.

Inleidend tekstje

Stad Brugge organiseert, naast een procedure voor aanwerving (zie werkenbijbrugge.be) ook een procedure voor bevordering, interne personeelsmobiliteit (Stad Brugge) en externe personeelsmobiliteit (OCMW/Mintus) voor Preventiewerker GAS en Alternatieve Maatregelen bij Preventie en Samenleven (salarisschaal B1-B3 - deadline VÓÓR 4 april 2023).

Deze functie wordt beschouwd als een knelpuntberoep. Relevante professionele ervaring kan onbeperkt worden gevaloriseerd.

Wat wordt er van jou verwacht?

 • Je beschikt over een masterdiploma (afstudeerrichting niet van belang) OF Je hebt een bachelor in de rechtspraktijk of bachelor in de rechten.* Dit is een wettelijke verplichting om als sanctionerend ambtenaar te kunnen optreden.
 • Je bent nooit veroordeeld, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit een verval van recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid.
 • Je hebt interesse in het lokaal veiligheidsbeleid en de relevante wetgeving.
 • Je start met een basis- of meer uitgebreide kennis, maar blijft jezelf sowieso theoretisch verder ontplooien binnen het werkveld.
 • Je werkt actief en constructief samen het terrein, andere collega’s, (stads)diensten en relevante samenwerkingspartners.
 • Je hanteert een integrale, geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak met aandacht voor alle schakels binnen de veiligheidsketen.
 • Je onderschrijft de missie/visie van de dienst.
 • Verdere toelichting van de verwachte competenties vind je terug in de functieomschrijving.

*Laatstejaarsscholieren worden ook toegelaten tot de selectieprocedure als ze aan hun kandidatuur een studiebewijs van het lopende jaar toevoegen. Uiterlijk op de datum van hun indiensttreding bezorgen zij vervolgens het gevraagde diploma.

Wat wordt er van jou verwacht?

 • Je bent minstens 1 jaar in dienst bij Stad Brugge of OCMW/Mintus.
 • Je beschikt over een masterdiploma (afstudeerrichting niet van belang) OF Je hebt een bachelor in de rechtspraktijk of bachelor in de rechten.* Dit is een wettelijke verplichting om als sanctionerend ambtenaar te kunnen optreden.
 • Je bent nooit veroordeeld, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit een verval van recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid.
 • Je hebt interesse in het lokaal veiligheidsbeleid en de relevante wetgeving.
 • Je start met een basis- of meer uitgebreide kennis, maar blijft jezelf sowieso theoretisch verder ontplooien binnen het werkveld.
 • Je werkt actief en constructief samen het terrein, andere collega’s, (stads)diensten en relevante samenwerkingspartners.
 • Je hanteert een integrale, geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak met aandacht voor alle schakels binnen de veiligheidsketen.
 • Je onderschrijft de missie/visie van de dienst.
 • Verdere toelichting van de verwachte competenties vind je terug in de functieomschrijving.

Om effectief te kunnen aangesteld worden moet je over minstens 2 jaar anciënniteit bij het bestuur beschikken. Indien je hier niet over beschikt, word je na het slagen in de procedure op een werfreserve geplaatst die 3 jaar geldig is.

Wat bieden wij jou aan?

Samen met meer dan 1500 collega’s verzorg je de dienstverlening binnen onze centrumstad en zie je dagelijks het resultaat van jouw werk!

 • Een voltijdse contractuele aanstelling met een loon op niveau B1-B3.
 • Je verdient een minimum bruto maandloon van € 2.913,19 (zonder ervaring) of € 3145,82 (5 jaar ervaring) en bouw je op door het verzamelen van anciënniteit tot maximum € 4.858,09 (geïndexeerd).
 • Deze functie wordt beschouwd als knelpuntberoep. Kandidaten kunnen onbeperkt relevante anciënniteit laten valoriseren, zowel uit de openbare als privésector en als zelfstandige. (Je levert zelf de bewijsstukken hiervan. Het bestuur beslist op basis van die stukken over de relevantie.)
 • Anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig verrekend.
 • Een voorlopige raming van jouw (netto)loon kan je opvragen via loonadministratie@brugge.be. Geef mee: burgerlijke staat, aantal kinderen ten laste, eigen inschatting van het aantal jaar relevante anciënniteit via gedetailleerd overzicht.
 • De loonsimulatie gebeurt op basis van een verklaring op eer en verbindt het bestuur niet tot het toekennen van de anciënniteit.
 • Een soepele verlofregeling met minimaal 31 verlofdagen voor een fulltime tewerkstelling.
 • Een flexibele arbeidsorganisatie met kansen tot telewerk, aandacht voor de work-life balance, opleiding, loopbaan- en doorgroeimogelijkheden.
 • Een gevarieerd aanbod aan sociale voordelen en personeelsactiviteiten om je collega’s beter te leren kennen.
 • Een eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer en een aanvullende pensioenverzekering.

Lees meer over onze troeven op onze vacaturesite.

Wat bieden wij jou aan?

Een nieuwe rol binnen de stad om als Preventiewerker GAS en Alternatieve Maatregelen de dienst Preventie & Samenleven te versterken.

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

Deze selectieprocedure bestaat uit een aantal verschillende proeven:

 • preselectie op basis van jouw kandidaatstelling - 4 t.e.m. 17 april 2023
 • case om thuis voor te bereiden - 20 t.e.m. 24 april 2023
 • mondelinge proef, incl. voorstelling case - 3 mei 2023
 • psychotechnische proef (+niveau-& capaciteitstest indien geen bachelor) - 11 mei 2023

Wil je meer lezen over het algemene verloop van onze selectieprocedures, neem dan zeker ook een kijkje op onze vacaturesite.

Heb je een beperking of chronische ziekte? We voorzien redelijke aanpassingen zodat dit geen hindernis vormt bij je deelname aan de selectieprocedures. Vul DIT formulier zo volledig mogelijk in en voeg het toe aan jouw kandidaatstelling.

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

Deze selectieprocedure bestaat uit een aantal verschillende proeven:

 • case om thuis voor te bereiden - 20 t.e.m. 24 april 2023
 • mondelinge proef, incl. voorstelling case - 3 mei 2023
 • psychotechnische proef (+niveau-& capaciteitstest indien geen bachelor) - 11 mei 2023

Wil je meer info over de verschillende loopbaanmogelijkheden als medewerker bij Stad Brugge, bezoek dan onze interne jobmarkt.

Wil je meer lezen over het algemene verloop van onze selectieprocedures, neem dan zeker ook een kijkje op onze vacaturesite.

Heb je een beperking of chronische ziekte? We voorzien redelijke aanpassingen zodat dit geen hindernis vormt bij je deelname aan de selectieprocedures. Vul DIT formulier zo volledig mogelijk in en voeg het toe aan jouw kandidaatstelling.

Geprikkeld?

DEADLINE: VÓÓR 4 april 2023

Klik op de knop “Solliciteren”. Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • CV
 • Motivatiebrief
 • Diploma OF gedetailleerde opsomming van de vereiste 5 jaar relevante werkervaring (minimaal functietitel, werkgever/sector, taken en duur van tewerkstelling)
 • Een recent uittreksel strafregister

Tussen 4 en 17 april vindt de preselectie plaats en screenen we alle kandidaturen. Alle kandidaten worden hierover ingelicht op 20 april 2023.Indien positief, ontvang je datzelfde moment jouw case om voor te bereiden voor de mondelinge proef.

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking. Je ontvangt een bevestigingsmail dat je sollicitatie goed is gelukt. Heb je deze mail niet ontvangen, contacteer ons. Kijk zeker ook in je spamfolder.

Geprikkeld?

DEADLINE: VÓÓR 4 april 2023

Klik op de knop “Solliciteren”. Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • CV
 • Motivatiebrief
 • Een recent uittreksel strafregister

Op 20 april 2023 ontvang van je van ons een uitnodiging voor de mondelinge proef samen met de case die je thuis kan voorbereiden. Voor de case krijg je t.e.m. 24 april de tijd. De mondelinge proef is op 3 mei.

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking. Je ontvangt een bevestigingsmail dat je sollicitatie goed is gelukt. Heb je deze mail niet ontvangen, contacteer ons. Kijk zeker ook in je spamfolder.

Ons contacteren?

Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, info@werkenbijbrugge.be.
Solliciteren doe je VÓÓR:
04.04.2023

Info?

Vragen over de functieinhoud:

Preventiewerker GAS en Alternatieve Maatregelen

Onze vacatures

Job Banner

Schoonmaakmedewerk(st)er

Sinds de coronamaatregelen is het nog duidelijker hoe belangrijk onze schoonmaakploeg is en hoe ieder van hen elke dag opnieuw het beste van zichzelf geeft. Bij ons zetten ruim 150...

Balie- of Administratief medewerker

Zorg jij voor een correcte administratie? Of verleen je met een glimlach diensten aan de balie? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken! Afhankelijk van de dienst waarin je terecht komt, kunnen...

Arbeider bij Openbaar Domein

De cluster Openbaar Domein is dagelijks in de weer voor een leefbaar en proper openbaar domein en zorgt ervoor dat de stad 'oltied schoane' is. Draag jij je steentje bij als Arbeider? Je...

Preventiewerker GAS en Alternatieve Maatregelen

De stedelijke preventiedienst wil de veiligheid, de leefbaarheid en het welzijn in Brugge vergroten. Speerpunten zijn de versterking van het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers, het...

Ploegbaas Openbaar Domein

De cluster Openbaar Domein is dagelijks in de weer voor een leefbaar en proper openbaar domein en zorgt ervoor dat de stad 'oltied schoane' is. Draag jij je steentje bij als Ploegbaas?...

STAY UP-TO-DATE

Sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas volutpat ultricies erat, at accumsan turpis lacinia non. Praesent vel ligula rhoncus, hendrerit neque in, tristique lectus. Praesent at interdum diam, eget condimentum ex. Sed lectus felis, suscipit et libero id, faucibus aliquam tellus. Titillum Web 22 light 34 lineheight. Suggested words: 50 - 60.

Maak Job Search Agent

Stad Brugge gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.