Inloggen

Dienstverleningscoördinator bij cluster Klant

Leidinggevend Intermediair
B4-B5
Share

Wat is jouw rol?

De balies van cluster Klant zijn het gezicht van onze stadsdiensten. De themabalies en het onthaal van het Huis van de Bruggeling, de deelgemeentehuizen, het contactcenter, onthaal... Een onberispelijke dienstverlening staat steeds centraal, zowel inzake deskundigheid als klantgerichtheid. Als Dienstverleningscoördinator maak je deel uit van het Stafteam en ben je verantwoordelijk voor de werking van een deelgebied van de cluster Klant. Je stuurt hierbij één of meerdere teams van medewerkers aan.

 • Je geeft leiding aan een team van medewerkers vanuit de 4 rollen van een leidinggevende.
 • Je treedt steeds op als een ambassadeur van de stad en je bent een voorbeeld van ‘walk the talk’.
 • Je geeft gerichte feedback aan je medewerkers vanuit een coachende rol en met voldoende voeling voor de context en de medewerkers.
 • Je voert en superviseert de opstart-, waarderings- en knipperlichtgesprekken.
 • Je zet de doelstellingen per team uit en bewaakt de opvolging ervan.
 • Je maakt planningen en werkroosters op met oog op personeelspermanentie en continue dienstverlening.
 • Je neemt alle mogelijk initiatieven om binnen je takenpakket de dienstverlening te verbeteren en dit steeds vanuit een overkoepelende visie.
 • Je denkt en handelt steeds oplossingsgericht en draagt via je constructieve houding bij tot het verfijnen van de dienstverlening voor onze klanten.
 • Je staat in voor een vlotte communicatie en open dialoog met verschillende stakeholders en doelgroepen.
 • Je draagt bij tot een deskundige en correcte dienstverlening conform de geldende wetgeving en onderrichtingen.

Inleiding

Stad Brugge organiseert, naast een procedure voor aanwerving (zie werkenbijbrugge.be) ook een procedure voor bevordering, interne en externe personeelsmobiliteit voor Dienstverleningscoördinator Publiekszaken/ Dienstverleningscoördinator Kwaliteit bij cluster Klant (salarisschaal B4-B5 - deadline vóór 3 oktober 2023).

De cluster Klant is de centrale toegangspoort tot de dienstverlening van de Stad Brugge (fysiek, digitaal, telefonisch). Een onberispelijke dienstverlening staat steeds centraal, zowel inzake deskundigheid als klantgerichtheid. Als dienstverleningscoördinator werk je actief mee aan de realisatie van de ambities van onze stad inzake een toekomstgerichte en duurzame dienstverlening waarbij de klant centraal staat en elke doelgroep vlot toegang krijgt tot de diensten van de stad.
Als Dienstverleningscoördinator Publiekszaken of Kwaliteit maak je deel uit van het Stafteam en ben je verantwoordelijk voor de werking van een deelgebied van de cluster Klant. Je stuurt hierbij één of meerdere teams van medewerkers aan.

Jouw taken

• Je geeft leiding aan een team van medewerkers;
• Je treedt steeds op als een ambassadeur van de stad en je bent een voorbeeld van ‘walk the talk’;
• Je geeft gerichte feedback aan je medewerkers vanuit een coachende rol en met voldoende voeling voor de context en de medewerkers;
• Je voert en superviseert de opstart-, waarderings- en knipperlichtgesprekken;
• Je zet de doelstellingen per team uit en bewaakt de opvolging ervan;
• Je neemt alle mogelijke initiatieven om binnen je takenpakket de dienstverlening te verbeteren en dit steeds vanuit een overkoepelende visie;
• Je denkt en handelt steeds oplossingsgericht en draagt via je constructieve houding bij tot het verfijnen van de dienstverlening voor onze klanten;
• Je staat in voor een vlotte communicatie en open dialoog met verschillende stakeholders en doelgroepen;
• Je draagt bij tot een deskundige en correcte dienstverlening conform de geldende wetgeving en onderrichtingen;
• Je ondersteunt medewerkers in hun klantgerichte aanpak en werkt relevante opleidingen van cluster Klant uit;
• Je pakt (mogelijke) klachten aan en hertaalt deze in verbeterpunten;
• Je staat in voor de implementatie van nieuwe procedures of processen. Je begeleidt en coacht de medewerkers bij het toepassen hiervan;
• Je denkt proactief en formuleert, in overleg met je leidinggevende, mogelijke efficiëntiewinsten voor de werking;
• Je ondersteunt het stafteam bij bepaalde taken en projecten;
• Je stimuleert de zelfredzaamheid van de teams en bevordert het oplossingsgericht denken van de teams.

Specifieke taken als Dienstverleningscoördinator Publiekszaken

Doel: bijdragen tot een deskundige klantgerichte dienstverlening conform de geldende wetgeving en onderrichtingen.

Deelactiviteiten:
• Je streeft naar een optimaal klantcontact op alle niveaus;
• Je doel is om elke burger steeds een goede klantenervaring aan te bieden via elk kanaal;
• Je hebt oog voor de klantenreis in de front office, detecteert verbeterpunten, capteert en stuurt bij waar nodig;
• Je zoekt proactief naar nieuwe tendensen voor onze verschillende doelgroepen, capteert de noden en biedt maatwerk aan waar nodig;
• Je speelt in op de feedback en opmerkingen van de burgers;
• Je maakt planningen en werkroosters op met oog op personeelspermanentie en continue dienstverlening.

Specifieke taken als Dienstverleningscoördinator Kwaliteit

Doel: bijdragen tot een deskundige klantgerichte dienstverlening gebruik makend van eigentijdse communicatiekanalen.

Deelactiviteiten:
• Je hebt een vlotte pen, communiceert in heldere en klare taal en bent in staat om producten klantgericht te hertalen;
• Je speelt in op communicatienoden en communiceert op maat van diverse doelgroepen;
• Je volgt de on- en offline-kanalen van cluster Klant permanent op;
• Je maakt werk van een doelgroepgericht communicatieplan, van de nodige pers- en publiekscampagnes om zo een klantgerichte dienstverlening te genereren.
• Je zoekt proactief naar nieuwe tendensen voor de doelgroepen en communiceert deze op een laagdrempelige manier,
• Je volgt de inhoudelijke werking van cluster Klant op en communiceert hierover proactief;
• Je ontwikkelt en concretiseert doelgroepgerichte campagnes en efficiënte communicatiestrategieën in samenwerking met Communicatie & Citymarketing;

Jouw profiel:

 • Je hebt kennis van algemene management- en HR technieken.
 • Je kent de interne procedures en dienstvoorschriften.
 • Je kan de relevante geldende wetgeving interpreteren en toepassen.
 • Je bent communicatief vaardig in brede zin.
 • Je hebt kennis van klantenbinding en klantenservice.
 • Zie verder ook de opgegeven competenties in de functieomschrijving.

Wat is jouw rol?

De balies van cluster Klant zijn het gezicht van onze stadsdiensten. De themabalies en het onthaal van het Huis van de Bruggeling, de deelgemeentehuizen, het contactcenter, onthaal... Een onberispelijke dienstverlening staat steeds centraal, zowel inzake deskundigheid als klantgerichtheid. Als Dienstverleningscoördinator maak je deel uit van het Stafteam en ben je verantwoordelijk voor de werking van een deelgebied van de cluster Klant. Je stuurt hierbij één of meerdere teams van medewerkers aan.

 • Je geeft leiding aan een team van medewerkers vanuit de 4 rollen van een leidinggevende.
 • Je treedt steeds op als een ambassadeur van de stad en je bent een voorbeeld van ‘walk the talk’.
 • Je geeft gerichte feedback aan je medewerkers vanuit een coachende rol en met voldoende voeling voor de context en de medewerkers.
 • Je voert en superviseert de opstart-, waarderings- en knipperlichtgesprekken.
 • Je zet de doelstellingen per team uit en bewaakt de opvolging ervan.
 • Je maakt planningen en werkroosters op met oog op personeelspermanentie en continue dienstverlening.
 • Je neemt alle mogelijk initiatieven om binnen je takenpakket de dienstverlening te verbeteren en dit steeds vanuit een overkoepelende visie.
 • Je denkt en handelt steeds oplossingsgericht en draagt via je constructieve houding bij tot het verfijnen van de dienstverlening voor onze klanten.
 • Je staat in voor een vlotte communicatie en open dialoog met verschillende stakeholders en doelgroepen.
 • Je draagt bij tot een deskundige en correcte dienstverlening conform de geldende wetgeving en onderrichtingen.

Wat verwachten we van jou?

 • Stad Brugge hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht, gender, nationaliteit, afkomst, geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing.
 • Je beschikt over bachelor diploma* OF hebt minimum 5 jaar relevante professionele ervaring, uitgebreid toe te lichten in jouw CV en/of motivatiebrief.
 • Je hebt kennis van algemene management- en HR technieken.
 • Je kent de interne procedures en dienstvoorschriften.
 • Je kan de relevante geldende wetgeving interpreteren en toepassen.
 • Je bent communicatief vaardig in brede zin.
 • Je hebt kennis van klantenbinding en klantenservice.
 • Verdere toelichting van de verwachte competenties vind je terug in de functieomschrijving.

*Laatstejaarsscholieren worden ook toegelaten tot de selectieprocedure als ze aan hun kandidatuur een studiebewijs van het lopende jaar toevoegen. Uiterlijk op de datum van hun indiensttreding bezorgen zij vervolgens het gevraagde diploma.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent minstens 1 jaar in dienst bij Stad Brugge of OCMW/Mintus.*
 • Bevorderen is mogelijk vanuit B-, C-, D- en E-niveau.
 • Interne mobiliteit is enkel mogelijk als je nu al in de graad B4-B5 bent aangesteld.
 • Je hebt kennis van algemene management- en HR technieken.
 • Je kent de interne procedures en dienstvoorschriften.
 • Je kan de relevante geldende wetgeving interpreteren en toepassen.
 • Je bent communicatief vaardig in brede zin.
 • Je hebt kennis van klantenbinding en klantenservice.
 • Verdere toelichting van de verwachte competenties vind je terug in de functieomschrijving.

*Om effectief te kunnen aangesteld worden moet je over minstens 2 jaar anciënniteit bij het bestuur beschikken. Indien je hier niet over beschikt, word je na het slagen in de procedure op een werfreserve geplaatst die 3 jaar geldig is.

Wat bieden wij jou aan?

Samen met meer dan 1500 collega’s verzorg je de dienstverlening binnen onze centrumstad en zie je dagelijks het resultaat van jouw werk!

 • Een voltijdse contractuele aanstelling met een loon op niveau B4-B5.
 • Je verdient een minimum bruto maandloon van € 3.324,83 (zonder ervaring), €3.733,15 (5 jaar ervaring) en bouw je op door het verzamelen van anciënniteit tot maximum € 5.416,40 (geïndexeerd).
 • Anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig verrekend.
 • Een voorlopige raming van jouw (netto)loon kan je opvragen via loonadministratie@brugge.be. Geef mee:
  - burgerlijke staat
  - aantal kinderen ten laste
  - eigen inschatting van het aantal jaar relevante anciënniteit via gedetailleerd overzicht.
 • De loonsimulatie gebeurt op basis van een verklaring op eer en verbindt het bestuur niet tot het toekennen van de anciënniteit.
 • Een soepele verlofregeling met minimaal 31 verlofdagen voor een fulltime tewerkstelling.
 • Een flexibele arbeidsorganisatie met kansen tot telewerk, aandacht voor de work-life balance, opleiding, loopbaan- en doorgroeimogelijkheden.
 • Een gevarieerd aanbod aan sociale voordelen en personeelsactiviteiten om je collega’s beter te leren kennen.
 • Een eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer en een aanvullende pensioenverzekering.

Lees meer over onze troeven op onze vacaturesite.

Wat bieden wij jou aan?

Een nieuwe uitdaging om de werking van cluster Klant te versterken als Dienstverleningscoördinator.

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

Deze selectieprocedure bestaat uit een aantal verschillende proeven:

 • Preselectie op basis van jouw kandidaatstelling;
  - preselectieformulier (download eerst het preselectieformulier en dien het ingevuld in samen met jouw kandidaatstelling)
  - CV
  - Motivatiebrief
  - Kopie bachelordiploma OF minimum 5 jaar relevante professionele ervaring
 • Voorbereidende case (thuisopdracht) van 13/10/2023 t.e.m. 15/10/2023
 • Mondelinge proef op 19/10/2023 en 20/10/2023
 • Assessment op 27/10/2023 en 31/10/2023 (onder voorbehoud)

Meer gedetailleerde info over het verloop van deze selectieprocedure vind je terug in het selectieprogramma in bijlage bij deze vacature.

Wil je meer lezen over het algemene verloop van onze selectieprocedures, neem dan zeker ook een kijkje op onze vacaturesite.

Heb je een beperking of chronische ziekte? We voorzien redelijke aanpassingen zodat dit geen hindernis vormt bij je deelname aan de selectieprocedures. Vul DIT formulier zo volledig mogelijk in en voeg het toe aan jouw kandidaatstelling.

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

Deze selectieprocedure bestaat uit een aantal verschillende proeven:

 • Preselectie op basis van jouw kandidaatstelling;
  - preselectieformulier (download eerst het preselectieformulier en dien het ingevuld in samen met jouw kandidaatstelling)
  - CV
  - Motivatiebrief
  - Kopie bachelordiploma OF minimum 5 jaar relevante professionele ervaring
 • Voorbereidende case (thuisopdracht) van 13/10/2023 t.e.m. 15/10/2023
 • Mondelinge proef op 19/10/2023 en 20/10/2023
 • Assessment op 27/10/2023 en 31/10/2023 (onder voorbehoud)

Meer gedetailleerde info over het verloop van deze selectieprocedure vind je terug in het selectieprogramma in bijlage bij deze vacature.

Wil je meer lezen over het algemene verloop van onze selectieprocedures, neem dan zeker ook een kijkje op onze vacaturesite.

Heb je een beperking of chronische ziekte? We voorzien redelijke aanpassingen zodat dit geen hindernis vormt bij je deelname aan de selectieprocedures. Vul DIT formulier zo volledig mogelijk in en voeg het toe aan jouw kandidaatstelling.

Geprikkeld?

DEADLINE VÓÓR 3 oktober 2023

Download eerst het preselectieformulier en dien het ingevuld in samen met jouw kandidaatstelling!

Klik op de knop “Solliciteer". Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe :

 • Preselectieformulier
 • CV
 • Motivatiebrief
 • Diploma OF gedetailleerde opsomming van de vereiste 5 jaar relevante werkervaring (minimaal functietitel, werkgever/sector, taken en duur van tewerkstelling)

OPGELET : enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking. Je ontvangt een automatische bevestigingsmail als jouw sollicitatie goed gelukt is. Heb je deze mail niet ontvangen, contacteer ons. Kijk zeker ook in je spamfolder.

Geprikkeld?

DEADLINE VÓÓR 3 oktober 2023

Klik op de knop “Solliciteer". Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe :

OPGELET : enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking. Je ontvangt een automatische bevestigingsmail als jouw sollicitatie goed gelukt is. Heb je deze mail niet ontvangen, contacteer ons. Kijk zeker ook in je spamfolder.

Ons contacteren?

Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, info@werkenbijbrugge.be.
Solliciteren doe je VÓÓR:
03.10.2023

Info?

Vragen over de functieinhoud:

Dienstverleningscoördinator bij cluster Klant

Onze vacatures

Job Banner

Chauffeur Rijbewijs C bij Openbaar Domein

Onze chauffeurs zijn onmisbaar voor het uitvoeren van beheerwerken in de openbare ruimte en het tijdig leveren van materiaal voor talloze evenementen. Ben jij enthousiast om ons team als versterken...

Schoonmaakmedewerk(st)er

Sinds de coronamaatregelen is het nog duidelijker hoe belangrijk onze schoonmaakploeg is en hoe ieder van hen elke dag opnieuw het beste van zichzelf geeft. Bij ons zetten ruim 150...

Balie- of Administratief medewerker

Zorg jij voor een correcte administratie? Of verleen je met een glimlach diensten aan de balie? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken! Afhankelijk van de dienst waarin je terecht komt, kunnen...

Arbeider bij Openbaar Domein

Dankzij de cluster Openbaar Domein is Brugge 'oltied schoane'. Dagelijks zorgen onze teams voor een leefbaar en proper openbaar domein waar wij allemaal van kunnen genieten. Draag jij je...

Dienstverleningscoördinator bij cluster Klant

De balies van cluster Klant zijn het gezicht van onze stadsdiensten. De themabalies en het onthaal van het Huis van de Bruggeling, de deelgemeentehuizen, het contactcenter, onthaal... Een...

Dienstleider Operationeel Team bij Facilitair Beheer

De dienst Facilitair Beheer valt onder de cluster Shared Services en staat in voor een verantwoord en duurzaam beheer van het patrimonium en de facilitaire uitrusting van stad Brugge. Jij werkt...

Educatief Centrumleider bij Openbaar Domein

Het openbaar domein is een van de hoekstenen om de stad net, klimaatbestendig en veerkrachtig te maken. Vanuit de cluster Openbaar Domein wordt systematisch ingezet op toekomstbestendig...

Projectmanager Digitaal bij Informatica

Als Projectmanager draai je mee in het team Informatica. Je versterkt deze groep van gedreven medewerkers die instaan voor de ontwikkeling en aankoop van softwaretoepassingen en het verwerken en...

Marketingmanager bij Visit Bruges

Visit Bruges (www.visitbruges.be) rekent op haar toeristisch medewerkers als dé bestemmingsexpert. De missie van Visit Bruges luidt als volgt: vanuit de kernwaarden van de stad dragen we op...

Diensthoofd Evenementencel

Heb jij een passie voor evenementen en de drive om een stad bruisend te maken? Wij ook! Stad Brugge zoekt een strategische en mensgerichte leider om ons team te versterken en het evenementenbeleid...

STAY UP-TO-DATE

Sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas volutpat ultricies erat, at accumsan turpis lacinia non. Praesent vel ligula rhoncus, hendrerit neque in, tristique lectus. Praesent at interdum diam, eget condimentum ex. Sed lectus felis, suscipit et libero id, faucibus aliquam tellus. Titillum Web 22 light 34 lineheight. Suggested words: 50 - 60.

Maak Job Search Agent

Stad Brugge gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.